naše služby

Provoz a bezpečnost

Zajištění provozu v našem pojetí může být komplexní službou, zahrnující nejen řešení běžné provozní podpory dle standardů ITIL, ale i řízení změn a konfigurace, zajištění provozního a bezpečnostního dohledu včetně
SIEM (Security Incident and Event Management),
či externího poskytnutí služeb SOC (Security Operations Center).